از اینکه بیش از شصت سال است در خدمت صنعت فرش هستیم، خوشحالیم ….

و مفتخریم که تصمیم گرفتید که از خدمات این شرکت استفاده نمایید ….

راههای ارتباط و تماس با ما در شرکت تعاونی تولیدی هادی فرش صادق